Regulamin

1.Rodzice są zobowiązani do przyprowadzenia i odebrania dziecka osobiście o ustalonej godzinie. W przypadku spóźnienia na zajęcia, dziecko może nie zostać przyjęte na zajęcia, a wpłacone środki za dany dzień, nie zostaną zwrócone.
2.Wszystkie dzieci muszą posiadać: kask, narty,buty narciarskie,rękawiczki odpowiedni ubiór do panujących warunków atmosferycznych.
3. Wypożyczony sprzęt od Przedkoszla Narciarskiego Skilandia jest podpisany dla każdego dziecka indywidualnie.Prosimy o ZAPOZNANIE się z wydanym sprzętem.
Zalecamy dopasować sprzęt dzień przed zajęciami w Wypożyczalni przy 
ul. Górskiej 7.Czynnej w niedziele do godziny 19.00.
4. Każde dziecko, obowiązkowo jeździ w kamizelce Skilandia.Po ukończeniu całego 5-cio dniowego kursu kamizelka jest ZWROTNA.
5. Rodzice proszeni są o nie interweniowanie podczas zajęć, oraz o nie przebywanie w pobliżu grupy, chyba że instruktor prosi inaczej. 
6.Instruktor ma prawo odwołać zajęcia, jeżeli warunki atmosferyczne nie pozwolą na ich przeprowadzenie. Utracony czas zajęć, zostanie odrobiony w innym możliwym terminie.
7.Należności z tytułu uczestnictwa w zajęciach należy uregulować pierwszego dnia.Płatność tylko gotówką.Cena dotyczy szkolenia 5-cio dniowego.
8. W uzasadnionych przypadkach za każdą dzień wcześniej złoszoną nieobecność Przedszkole Narciarskie Skilandia zwraca kwotę 70 zł. 
9. W przypadku nie poinformowania dzień wcześniej o zmianie, kwota zapłacona za wykupione zajęcia nie podlega zwrotowi. 
10.Przedszkole Narciarskie Skilandia nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy pozostawione w przedszkolu oraz narciarni Hotelu Elbrus.
11.Rodzic może wykupić dla dziecka obiad za kwotę 20zł/dziennie(zupa i drugie danie).
12.W szkółce karnety rozliczane są osobno 15zł/dzień w przypadku grup początkujących.
13.Wszystkie dzieci powinny podlegać obowiązkowemu ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków. Koszt ubezpieczenia pokrywają rodzice. Przedszkole Narciarskie Skilandia ubezpiecza tylko instruktorów, ubezpieczeniem oc.
15.Dzieci pozostawione w Przedszkolu Narciarskim Skilandia pozostają pod stałą opieką opiekunów oraz instruktorów. Opiekunowie i instruktorzy w razie konieczności mają prawo pomóc dziecku w toalecie.
16.Warunkiem przystąpienia do zajęć, jest podpisanie oświadczenia rodzica/opiekuna o zdolności dziecka do udziału w zajęciach narciarskich oraz akceptacji regulaminu.